0
Theo năm văn bản: 2018 Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
117/GM-UBND11/09/2018UBND tỉnh Điện BiênTài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày 11/9/2018- 117.doc
- 1. Chuong trinh Hoi Nghi.doc
- Nghi dinh 61.signed.pdf
- Quyet dinh 985.signed.pdf
- Tham luan bacNinh.docx
- Tham luan Botaichinh.doc
- Tham luan BoTNMT.doc
- Tham luan Dongnai.docx
- Tham luan QuangNinh.docx
- Tham luan TPHCM.doc
- VPCP.doc
98/GM-UBND30/07/2018UBND tỉnhHọp UBND tỉnh phiên họp tháng 8 năm 2018- 98.doc
- Báo cáo đánh giá giữa kỳ và KH đầu tư công 2019.zip
- khgiak5nmvkhptktxh2019.zip
- Bieu CTTH2019.xlsx
- Dự toán 2019 .doc
- Biểu theo Thông tư 69 năm 2019.xls
- Biểu Thông tư 342 năm 2019 .xls
76/GM-UBND20/06/2018UBND tỉnhV/v mời hội nghị trực tuyến của chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2018- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 1).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 2).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 3).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 4).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 5).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 6).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP (Lan 7).rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP %28Lan 8%29.rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP %28Lan 9%29.rar
- Tai lieu Phien hop CP truc tuyen voi cac DP %28Lan 10%29.rar
68/GM-UBND04/06/2018UBND tỉnhHọp UBND tỉnh phiên họp tháng 6 năm 2018 (cập nhật ngày 06/6/2018)- Giay moi_68.doc
- 6. Phong chong toi pham.doc
- 4.So Tai nguyen va Moi truong.rar
- 2. So Tai chinh.rar
- 1.2. Tài liệu QH 3 loại rừng tỉnh Điện Biên (doi lai).rar
- 3. So Noi vu chuan bi (doi lai).zip
- Thang 5 - Du thao Bao cao Chi dao dieu hanh UBND tinh 6 thang 2018 (05-6).doc
- báo cáo 6 tháng đầu năm 2018.rar
- 5. PHong chong nham nhung va giai quyet KNTC.rar
- Báo cáo phòng chống tham nhũng.doc
- BC giai quyet KNTC 6 thang nam 2018 trinh HĐND.doc
62/GM-UBND24/05/2018UBND tỉnhTài liệu Họp UBND tỉnh phiên họp tháng 5 năm 2018 (Tài liệu được cập nhật thường xuyên cho đến sáng ngày 30/05/2018 - Cập nhật ngày 28/05 - lần 1- 62.doc
- 1. đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc và trung tâm kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên theo hình thức đối tác công tư ( PPP) (.PDF
- 4. Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.PDF
- 6. phân cấp phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSD đất.doc
- 7. sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khỏan 1 và điểm a khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 80.pdf
- 8.1. hỗ trợ phương tiện nghe - xem và thiết lập cụm thông tin cơ sở để thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn.pdf
- 8.2. uyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại c.pdf
- 9. Đặt tên đường phố M Lay.PDF
- 10. Quy định về quản lý hoạt động Đo lường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.pdf
- 1678.doc
- 5. thành lập mới bản Mường Toong 6 và Bản Mường Toong 7 - xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.doc
- Phan cap tai san.rar
- Quy dinh muc chi ho tro dv UBMTTQ.rar
- 3. Phe duyet quy hoach phat trien dien luc tinh DB.doc
- 2_De xuat du an dau tu Mac ca cong nghe cao huyen MNhe.doc
35/GM-UBND01/04/2018UBND tỉnh Điện BiênTài liệu họp UBND tỉnh phiên họp tháng 4 năm 2018- Giay moi hop.doc
- 1.So KHDT.rar
- 3.Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1.500.pdf
- 4.Quy chế Quản lý công tác cử tuyển vào các cơ sở.doc
- 5.Kế hoạch thành lập, mở rộng trường DTNT.doc
- 6.Quy định cụ thể một số nội dung luât ngân sách.rar
- Đề nghị phê duyệt dự án số hóa thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tỉnh ĐB đến năm 2020.doc
- tham gia của Sở Tài chính.doc
- 1875 BC SKHDT.doc
- dự án số hóa thiết bị sản xuất chương trình truyền hình tỉnh ĐB đến năm 2020.rar
297/UBND-KGVX02/02/2018UBND tỉnh Điện BiênV/v Xin ý kiến tham gia đối với các quyết định của UBND tỉnh- 297.doc
- Quy dinh ve QL Hdg TT doi ngoai.doc
- quy che phoi hop th che do bao cao tt ve nha o và tt bat dong san.doc
- Danh muc nghe dao tao, muc chi DT trinh do so cao va duoi 3 thang.rar
- quy dinh ve chi phi dv DTT luu dong và Doan NT.rar